LIKVIDNOSTNI NAČRT – brezplačna predloga

Likvidnost podjetja je glavno merilo in pokazatelj finančnega zdravja, zato vsa podjetja nujno potrebujejo likvidnostni načrt.

Majhna in srednje velika podjetja (MSP) morajo biti še posebej pozorna na svojo likvidnost. Pomanjkanje likvidnih sredstev za poplačevanje svojih obveznosti pogosto vodi do težav v poslovanju in v izjemnih okoliščinah tudi do sprožitve postopkov zaradi insolventnosti.

Kaj je likvidnostni načrt?

Likvidnostni načrt je del finančnega načrtovanja. Spremlja vse prejemke in izdatke podjetja v določenem časovnem obdobju nekaj mesecev ali let in tako prikazuje plačilno sposobnost podjetja.

Najprej se določi začetno stanje, potem pa se prikažejo vsi predvideni prejemki in izdatki za načrtovano časovno obdobje.

Ta predloga je praktični pripomoček za tiste, ki dnevno ustvarjate posel in ni namenjen računovodskemu poročanju.

Zakaj potrebujete likvidnostni načrt?

Stanje na računu ni zanesljiv pokazatelj plačilne sposobnosti, saj prikazuje le trenutno stanje v času vpogleda. Informacija o trenutnem stanju ne ponuja odgovora, ali boste v prihodnje lahko redno izpolnjevali svoje obveznosti in kakšna bodo prihodnja gibanja in potrebe po likvidnih sredstvih.

ZATO VSAKO PODJETJE POTREBUJE LIKVIDNOSTNI NAČRT.

S to predlogo boste hitro in enostavno izdelali likvidnostni načrt za vaše podjetje, za obdobje 3 let.

Več uspešnih MSP-jev v Sloveniji in Nemčiji si s to predlogo pomaga pri izdelavi likvidnostnega načrta za ažurno spremljanje likvidnosti.

Pomagala bo tudi vam! Predlogo za vaš likvidnostni načrt v Excelu si prenesite brezplačno!

Likvidnosti načrt brezplačna predloga abs factoring

 

LIKVIDNOSTNI NAČRT Brezplačno prenesite predlogo

NAPOTKI ZA NAČRTOVANJE IN NADZOR LIKVIDNOSTI?

check_button_blue

IZDELAJTE LIKVIDNOSTNI NAČRT

Likvidnostni načrt izdelajte po posameznih mesecih za naslednja 3 leta ali vsaj za 1 leto in nato redno nadzirajte denarne tokove.

check_button_blue

1 X MESEČNO PREGLEJTE VAŠ LIKVIDNOSTNI NAČRT

Ker je poslovanje vašega podjetja dinamično, vsaj 1 x mesečno preglejte vaš likvidnostni načrt in ga dopolnjujte z aktualnimi podatki.

check_button_blue

PREPOZNAJTE PRIMANJKLJAJE IN PRESEŽKE TER UKREPAJTE

Pravočasno prepoznajte likvidnostne primanjkljaje. Na razpolago boste imeli dovolj časa za zagotovitev likvidnih sredstev.

Prepoznajte tudi likvidnostne presežke in z njimi gospodarno upravljajte.